Maandag 3 juli is het moment om je lesboeken van dit schooljaar in te leveren en je rapport op te halen. Kijk svp goed op bijgaand rooster voor Poortwijk én Zoomwijck waar je hoe laat wordt verwacht. Voor een goed verloop van de boekeninname is het heel belangrijk dat je het rooster volgt.

→ Lees verder

Wat een prachtig bedrag heeft de actie ‘Water voor Later’ voor Malawi opgeleverd. Dat is te danken aan de inzet van leerlingen en personeel op onze school, maar zeker ook aan de gulle sponsoren en natuurlijk de lotenkopers. Alle prijswinnaars zijn bekend.

→ Lees verder

Bedenk een plan voor een gebouw aan de Jan Tooropstraat in Oud-Beijerland waar nu ouderensoos De Beijerkorf zit. Dat was de opdracht aan de brugklassers bij het vak Onderzoek & Ontwerpen. Het plan om een theehuis en moestuinen aan te leggen, met voor de ouderen kassen op poten, werd gekozen als winnend ontwerp.

→ Lees verder
Meer nieuws