De internationale stemronde voor het beste logo voor Exactly Exact is begonnen! Breng je stem uit op het logo dat Sterre van Doorn uit M2Q namens De Willem heeft ontworpen.

→ Lees verder

Met het oog op de voorjaarsvakantie heeft de dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid laten weten dat zij vrijdag 24 februari a.s. op scholen in de regio controles uitvoert op luxe verzuim. Het betreft hier leerlingen die niet op school verschijnen of hun lesrooster niet afmaken om eerder op vakantie te gaan.

→ Lees verder

De cijfers van de schoolexamens periode 2 zijn bekend. Is er een vak waar je minder goed voor staat? CSG Willem van Oranje organiseert, in samenwerking met Lyceo, examentrainingen op school die je voorbereiden op je Centraal Examen. Deze trainingen worden tegen sterk gereduceerd tarief aangeboden.

→ Lees verder
Meer nieuws