In het kader van de actie ‘Aanpak drugsproblematiek Hoeksche Waard’ heeft de politie donderdag 22 september een controle met politiehonden gehouden op locatie Poortwijk. Woensdag 21 september is deze controle op locatie Zoomwijck uitgevoerd.

→ Lees verder

De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad op CSG Willem van Oranje heeft sinds kort een nieuw lid erbij: Diana Boelaars-Pijl. Zij heeft bij de laatste verkiezingen de meeste stemmen behaald.

→ Lees verder

Maar liefst 175 mavo-leerlingen hebben maandag jl. hun Anglia-certificaat uitgereikt gekregen. Anglia is een internationaal onderwijsnetwerk van 350 scholen, colleges en universiteiten dat leerlingen helpt om, naast de reguliere lessen, hun Engels te verbeteren.

→ Lees verder
Meer nieuws