Na de voorjaarsvakantie houden wij tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen en ouders. Wij maken daarbij gebruik van de enquêtes van Kwaliteitscholen. De vragen in dit onderzoek hebben o.a. betrekking op de veiligheid op school, de docenten, de vormen van lesgeven, toetsen en leefbaarheid.

→ Lees verder

De cijfers van de schoolexamens periode 2 zijn bekend. Is er een vak waar je minder goed voor staat? CSG Willem van Oranje organiseert, in samenwerking met Lyceo, examentrainingen op school die je voorbereiden op je Centraal Examen. Deze trainingen worden tegen sterk gereduceerd tarief aangeboden.

→ Lees verder

Het huidige schooljaar is nog in volle gang, maar we kijken ook al vooruit naar het nieuwe schooljaar. En naar nieuwe leerlingen! Heb jij de keuze gemaakt voor CSG Willem van Oranje? Wat leuk! Je bent van harte welkom! Het aanmeldingsformulier vind je hieronder.

→ Lees verder
Meer nieuws