Aanmelden Cambridge Advanced (CAE)

Leerlingen van tto-vwo 4, vwo 5 en 6 en havo 5 kunnen zich weer aanmelden voor de cursus Engels die opleidt voor het Certificate in Advanced English (CAE). Dit certificaat is internationaal erkend, geeft toegang tot de Engelstalige universiteiten en is onbeperkt geldig.

Studenten in het Hoger Onderwijs en op de universiteit krijgen steeds meer lessen, colleges en literatuur in het Engels aangeboden. Bovendien zijn er voor studenten steeds meer mogelijkheden om tijdens hun studie een onderdeel aan een buitenlandse universiteit te volgen. Ook na een studie in Nederland bestaat de mogelijkheid om verder te studeren aan een buitenlandse universiteit. Door de toenemende internationalisering vergroot dit de kans voor studenten op de arbeidsmarkt aanzienlijk. Voorwaarde is dat studenten de Engelse taal goed beheersen.

De CAE-cursus is op vrijwillige basis, start in september, duurt tot eind mei en wordt begin juni met het CAE-examen afgesloten. De lessen worden op school gegeven op de dinsdagmiddag, eenmaal per twee weken, van 13.45 uur tot 15.45 uur. Voor een goed verloop van het CAE zijn het volgen van alle lessen, het doen van huiswerk en maak- en leerwerk onontbeerlijk. Hiervoor gelden de gewone schoolregels. De cursus heeft een studielast van 2 uur per week. De CAE-lessen worden verzorgd door een native speaker. De kosten voor de cursus bedragen € 250,00 per leerling, te voldoen door de ouders. Het examengeld wordt betaald door de school. Aanmelden kan door een mail te sturen naar [email protected], lever daar ook een kopie van je ID-bewijs in.

← Terug naar het nieuwsoverzicht