Belangrijke informatie t.a.v. schoolexamens

Deze week starten de schoolexamens voor onze leerlingen uit mavo-4, havo-5 en vwo-6. Door een wijziging in het lestijdenrooster, dat op 27 oktober jl. is ingegaan, zou er mogelijk verwarring kunnen ontstaan over de tijden waarop de schoolexamens plaatsvinden. Daarom is het voor onze examenkandidaten belangrijk te weten dat de tijden zoals vermeld op het eerder uitgereikte rooster gehandhaafd zullen blijven.

← Terug naar het nieuwsoverzicht