Boeken naar mediatheek

Vriendelijk verzoek aan de eindexamenkandidaten: als je tussen je leerboeken ook leesboeken van de mediatheek tegenkomt, wil je die dan alsjeblief inleveren? De mediatheek neemt ze graag weer in ontvangst. Alleen zo kan de mediatheek de collectie voor andere leerjaren op orde houden.

Ieder jaar weer zijn er diverse examenkandidaten die nog mediatheekboeken in hun bezit hebben. Als je er nu niet aan toekomt om ze in te leveren, doe dat dan in ieder geval als je je lesboeken naar school komt brengen. Alvast bedankt voor de medewerking.

← Terug naar het nieuwsoverzicht