Na het eerste tussenrapport en het cijferrapport halverwege het schooljaar zijn er ouderavonden voor ouders/verzorgers. De uitnodiging voor deze ouderavonden zit bij het rapport.

Op de uitnodiging kunt u aangeven met welke docent(en) u wilt spreken. Dat kan de mentor van uw zoon of dochter zijn of een vakdocent.

Als u als ouders tussentijds iets wilt weten of bespreken dan kan er contact worden opgenomen met de mentor of docent van het vak waarover vragen zijn. De contactgegevens van de docenten zijn te vinden op de website en in de schoolgids.

Voor studiekeuzes bestaat de mogelijkheid om contact opnemen met de decaan.

De vorderingen en het huiswerk zijn terug te vinden op de website onder Magister.

Volgens het Burgerlijk Wetboek hebben gescheiden ouders er beiden recht op om door school te worden geïnformeerd. Een groot deel van de informatie wordt aan de leerlingen meegegeven zodat zij dit thuis kunnen afgeven. Een deel van de informatie wordt per post aan de verzorgende ouder toegestuurd.

Als de niet-verzorgende ouder deze informatie ook wil ontvangen, dan kan dit schriftelijk bij de school worden aangevraagd. Alleen als uit een rechtelijke beschikking blijkt dat, in het belang van het kind, het recht op informatie beperkt is, zal de school deze informatie weigeren. Gescheiden ouders wordt gevraagd zoveel mogelijk samen op gesprek te komen op ouderavonden.