Dag van de Franse Taal

Op donderdag 13 november, uitgeroepen tot Dag van de Franse Taal, lopen de leerlingen van CSG Willem van Oranje de school in via de Arc de Triomphe. De entree van de school ademt nog meer Franse sfeer doordat leerlingen ondertussen allerlei Franse symbolen bekijken die gemaakt zijn door de leerlingen van vwo-4 tijdens het vak Kunst Beeldend.

Dat Franse docenten enthousiast worden van de Dag van de Franse Taal is wel te begrijpen; bijzonder was dat collega’s van de vakken Nederlands, aardrijkskunde, natuurkunde, geschiedenis, handvaardigheid en economie hun enthousiasme deelden en in hun lessen gekeken hebben naar een verbinding van hun vak met de Franse taal en/of Franse cultuur.

Donderdag gaan alle leerlingen van de onderbouw op het lesplein Frans één van de vijf workshops volgen. De leerlingen van havo-5 verzorgen de workshops. Aandacht wordt besteed aan beroemde Franse wetenschappers, aan de handelsbetrekkingen die Frankrijk en Nederland met elkaar hebben, aan het Franse klimaat en de Franse invloed op onze vaderlandse geschiedenis. Op taalkundig gebied wordt stil gestaan bij de vele woorden die wij ”geleend” hebben uit het Frans.

De dag van de Franse taal zou niet echt Frans zijn als er geen aandacht besteed zou worden aan de (Franse) gastronomie en aan Franse muziek. Leerlingen van havo-4 hebben Franse producten bereid en hun kook- en bakkunst  is echt niet beperkt tot het maken van  „du pain et des croissants….”

Diverse Franse producten worden verkocht en het geld zal overgemaakt worden naar Serious Request 3FM.

Veel aandacht dus voor Frans, nog steeds een wereldtaal: in veel landen in en buiten Europa wordt immers Frans gesproken. De combinatie met de andere moderne vreemde talen zorgt ervoor dat onze leerlingen voldoende basiskennis hebben om te kunnen communiceren als zij participeren aan een van de vele internationale activiteiten die op school worden georganiseerd. Natuurlijk geldt dat ook voor de periode dat de leerlingen niet meer bij ons op school zitten maar richting buitenland vertrekken voor het volgen van een opleiding of het uitoefenen van hun beroep.

← Terug naar het nieuwsoverzicht