De Willem viert Vecon-kwalificatie

De toezegging was er al, maar sinds woensdag 15 oktober jl. is het ook zichtbaar dat CSG Willem van Oranje officieel Vecon* Business School is. Vecon-vertegenwoordiger Jeannet Hommel reikte een speciale plaquette uit aan rector Harry Verschoor. Dat was reden voor gebak met de vwo 6-klas die boekhouden in zijn pakket heeft.

Na een aantal voorbereidende jaren is dit voorjaar de kwalificatie Vecon Business School officieel toegekend. De havo- en vwo-leerlingen die de vakken Maatschappij en Organisatie en Economie volgen, kunnen zich zo beter voorbereiden op hun toekomstige studie. ,,Je krijgt nu een beter beeld van wat je in de echte wereld, het bedrijfsleven, met deze vakken kunt,” sprak Jeannet Hommel namens Vecon.

Zij overhandigde rector Verschoor naast de plaquette, ook een certificaat en een speciale Vecon Business School-vlag. De rector prees op zijn beurt de betrokken docenten Arie Besseling en Jacqueline de Gelder die het Vecon-programma hebben ingevoerd op school. ,,De ervaringen zijn zo positief dat er plannen zijn om dit programma ook op mavo-niveau te introduceren,” zei hij.

Om zich Vecon Business School te mogen noemen, moet een school bij de lessen economie extra aandacht besteden aan de economische aspecten van de maatschappij en goed ondernemerschap. In het derde leerjaar maken de leerlingen een werkstuk over een economisch onderwerp. In de bovenbouw zijn er praktische opdrachten als het opstellen van een ondernemersplan, wordt een cursus boekhouden gegeven en houden vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven een presentatie. Leerlingen nemen zelf ook een kijkje achter de schermen bij een bedrijf. Als deze modules met goed gevolg worden afgesloten, ontvangen de leerlingen een speciaal VBS-certificaat bij hun diploma.

*Vecon: Vereniging van Leraren in de economische/maatschappelijke vakken

VSB vs Uitreiking VSB

← Terug naar het nieuwsoverzicht