Presentaties decaan op informatieavond:

Mavo 2

Havo 4

Havo 5

Vwo 5

Vwo 6

=======================================================================

De (vervangend) decaan op locatie Zoomwijck is Sam de Bruijn. Hij is aanwezig op dinsdag en donderdag vanaf 9.00 uur. Zijn kantoor zit op de eerste verdieping, links van het bavo-secretariaat.

=======================================================================

Doorstromen naar vwo-5

De meeste havoleerlingen kiezen na het behalen van hun diploma voor een hbo-opleiding. Een havoleerling die naar de universiteit wil, kan ook doorstromen naar vwo-5.

Het is een keuze die goed doordacht moet zijn. Uit de praktijk blijkt dat doorstromen naar vwo-5 om een studiekeuze uit te stellen, niet vaak resulteert in een diploma. Niveau en tempo worden onderschat, want de overstap vereist wel degelijk een andere studiehouding. Bij toelating wordt er gekeken naar bovengemiddelde eindcijfers en de motivatie.

Bij de wens om door te stromen moet er gelet worden op

  • Een tweede moderne vreemde taal (naast Engels dus Duits of Frans)
  • Wiskunde is verplicht op het vwo
  • Vakkenpakket moet aansluiten op een van de profielen. Je neemt hetzelfde profiel mee naar het vwo en zonodig moet er een vak worden ingehaald.

Wanneer je zeker weet dat je wilt doorstromen naar vwo-5, maak je deze keuze uiterlijk 1 mei bekend bij de conrector en de decaan. Er zal dan een beoordelingslijst worden ingevuld door de docenten over jouw studiehouding, inzicht, enz. en er zal aan de docent gevraagd worden wat de inschatting tot slagen is op het vwo.
Je krijgt hier niets over te horen totdat je na het slagen op gesprek wordt uitgenodigd bij de conrector en decaan. Tijdens dit gesprek wordt er doorgevraagd naar de motivatie, de behaalde cijfers en zal er gesproken worden over de beoordeling door de docenten. Er wordt dan ook gekeken naar het profiel waar je mee geslaagd bent en wat daar nog aan aangepast dient te worden.

Voor de leerlingen die doorstromen naar vwo-5 geldt dat zij:

  • Vrijstellingen krijgen voor ANW (2 uur per week), CKV (1 uur per week) en maatschappijleer
  • Afspraken moeten maken over de vrijgevallen onderwijstijd met de conrector
  • Wanneer er een vak tekort is, er voor de zomer afspraken gemaakt moeten zijn met de betreffende docenten over het inhalen hiervan
  • Niet mogen blijven zitten in vwo-5

LET OP!

In verband met de inschrijvingstermijn van 1 mei moet je je sowieso aanmelden voor een (hbo) opleiding! Uitschrijven voor die studie kan kosteloos t/m 31 augustus.

 


De decaansite van Poortwijk (decaan mavo): klik hier

De decaan op de mavo is M. van den Berg. Hij is bereikbaar op [email protected]

Presentatie Mavo 2 van 6 april jl.

Klik hier voor de presentatie van de overstap van mavo 4 naar havo 4.

Toelatingsbeleid mavo 4 naar havo 4

—————————————————————————————————————————————————

Studeren na CSG Willem van Oranje: