CSG Willem van Oranje doet zijn uiterste best de informatie op deze website zo volledig en actueel mogelijk aan te bieden. Ondanks onze aandacht en zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig of onjuist kan zijn. Om deze reden kunnen er aan deze website geen rechten worden ontleend. Met het gebruiken van deze website, stemt u in met onze disclaimer.

CSG Willem van Oranje, haar medewerkers en haar provider zijn niet verantwoordelijk voor enige vorm van schade ontstaan aan apparatuur of software (bijvoorbeeld als gevolg van virussen) of enige vorm van schade ontstaan ten aanzien van personen of bedrijven of andere partijen, of overlast of ongemak van welke aard dan ook voor gebruikers, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van de informatie van de website, toepassing van de software-programmatuur van de website, of voortkomend uit het gebruik van andere websites waarnaar op de website wordt verwezen.

Wij hebben alle maatregelen getroffen die redelijkerwijs kunnen worden verwacht voor het zo veilig mogelijk bewaren van data op de dataserver bij onze provider.