Excursie Mainport Rotterdam

De excursie naar Mainport Rotterdam staat al jaren vast op het programma van onze derdeklassers havo en vwo. Vorige week bezochten zij diverse bedrijven in de haven.

Hierdoor krijgen de leerlingen een goed beeld van het belang van de havenactiviteiten voor Nederland en haar achterland. De theorie horen de leerlingen bij de vakken aardrijkskunde en economie. Tijdens het bezoek aan het haventerrein wordt deze opgedane theorie zichtbaar.

Sinds het begin van dit schooljaar is onze school officieel een Vecon Business School. Havo- en vwo-leerlingen met een lesprofiel economie en maatschappij kunnen nu nog beter worden voorbereid op hun vervolgstudie. Om zich Vecon Business School te mogen noemen, moet een school bij de lessen economie extra aandacht besteden aan de economische aspecten van de maatschappij en goed ondernemerschap. Deze excursie is daar een perfect voorbeeld van!

← Terug naar het nieuwsoverzicht