Veel leerlingen hebben moeite met het op de goede manier leren en maken van hun huiswerk. De juiste leermethode is nog niet gevonden, de op school behandelde stof is onvoldoende begrepen of de huiswerkplanning blijft uit. Daarnaast kunnen zich concentratieproblemen voordoen of de bekende stok achter de deur blijkt nodig te zijn. Ook de thuissituatie laat het soms niet toe dat er rustig gewerkt kan worden. De genoemde problemen leiden vaak tot minder goede studieresultaten en steeds minder motivatie.

Wie zijn wij?

Een groep docenten van de CSG Willem van Oranje die het naast hun lesgevende taak leuk vinden om leerlingen extra te begeleiden en te motiveren. De docenten geven verschillende vakken zodat de begeleiding heel divers is.

Wat doen wij?

  • Huiswerk : Dan is het tijd zelf het huiswerk te maken, voor vragen staan de docenten klaar.
  • Overhoren / controleren : Als al het huiswerk af is, lopen leerling en docent het werk samen door. Leerwerk wordt altijd overhoord. Hierna wordt het in de agenda genoteerd ter controle voor u als ouder.
  • Extra oefening / lezen : Als al het huiswerk snel klaar is (of er geen huiswerk is), is er tijd en ruimte voor extra oefeningen voor vakken die moeilijk gaan.

Huiswerkbegeleiding in de praktijk

Huiswerkbegeleiding wordt op beide locaties van ‘De Willem’ gegeven. We starten om 14.25 uur. Leerlingen komen naar de lokalen, zodra hun laatste les er op zit. Voor locatie Zoomwijk is dit lokaal 216. Ze blijven daar totdat het huiswerk af is tot een maximale eindtijd van 16.30 uur. Op locatie Poortwijk is er per dag een vast lokaal, het rooster hangt bij de receptie.

Kosten

De kosten bedragen 50 euro per maand. Bij de bepaling van dit tarief is reeds rekening gehouden met vakanties.

Opgeven voor de huiswerkbegeleiding

U kunt uw zoon / dochter opgeven voor huiswerkbegeleiding via [email protected] als het om leerlingen van Zoomwijck gaan. Voor locatie Poortwijk geldt het mailadres [email protected]