De leerlingenraad is een organisatie door leerlingen, voor leerlingen.
Wij houden ons voornamelijk bezig met twee doelen:
• Het opkomen voor de leerling;
• Het leven op school zo leuk mogelijk maken.
Ons motto is dan ook:
Makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker.
Wij vinden de rechten en de plichten van de leerlingen erg belangrijk. Deze zijn vastgesteld in het leerlingenstatuut, dat wij samen met het schoolbestuur hebben opgesteld. Regelmatig hebben wij vergaderingen met de directie. Ook zitten er leerlingen in de Medezeggenschapsraad. Zo komen wij op voor de leerling. De leerlingenraad staat voor jouw problemen altijd paraat. Denk je bijvoorbeeld dat je op school benadeeld wordt, kom dan naar ons toe! Wij kunnen je dan altijd helpen met het oplossen van jouw probleem als je er zelf niet zo goed uitkomt. Ook staan wij erg open voor suggesties en ideeën van leerlingen.
Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en acties? Volg ons op Instagram: @leerlingenraadwvo

LEERLINGENRAAD ZOOMWIJCK

Goede doelen
Elk jaar houden wij acties en dus ook dit jaar. Deze acties zijn bijvoorbeeld het verkopen van donuts, broodjes kroket en andere lekkernijen. Het geld dat wij hiermee ophalen gaat elk jaar naar een goed doel.

Dit jaar is het goede doel van de leerlingenraad het Ronald McDonald huis in Rotterdam. Het Ronald McDonald huis  is een logeerhuis waar ouders, broertjes en zusjes verblijven van kinderen  die opgenomen zijn in het Erasmus MC-Sophia. Een kind kan niet zonder zijn ouders. Als je kind ziek is wil je als ouder zo dicht mogelijk in de buurt zijn. Dit is mogelijk in het Ronald McDonald-huis. De ouders kunnen hier, net al thuis, even ontspannen, koken en slapen. In het huis werken maar enkele betaalde krachten. Het drijft voornamelijk op talloze onmisbare vrijwilligers. Het Huis is geheel afhankelijk van gulle giften en donaties zodat ze de ouders kunnen voorzien van een fijn thuis ver van huis.

Wij als leerlingenraad gaan dit schooljaar dan ook proberen zoveel mogelijk geld op te halen voor het Ronald McDonald-huis in Rotterdam zodat we als school een mooie bijdrage kunnen leveren.

Leerlingenraad Zoomwijck 2017-2018: Joost Maarleveld, vwo 3 – Voorzitter; Laura Barni, vwo 6 – Voorzitter; Lisa Bokhout, vwo 6 – Notulist; Merel Dijk vwo 6; Social media beheerder; Berend Nieuwschepen, vwo 6 – Grafisch ontwerper; Rebecca den Boer vwo 5 – Grafisch ontwerper; Bengt Joziasse vwo 5 – Penningmeester; Emiel Villerius vwo 2 – Actiecoördinator;

IMG_2564.JPG

Hoe kun je de leerlingenraad bereiken?
• Stuur een mail naar [email protected]l
• Stuur een berichtje op Instagram: @leerlingenraadwvo
• Spreek een van onze leden aan
• Loop langs tijdens een van onze vergaderingen: dinsdag na het zesde uur, in de LPR (leerlingparticipatieruimte) op het lesplein wiskunde.
• Locatie Poortwijk heeft een eigen leerlingenraad, informatie hierover vind je onderaan deze pagina.
Heb je een goed idee, een goede suggestie, een probleem, of wil je meer weten van de leerlingenraad? Kom naar ons toe!

LEERLINGENRAAD POORTWIJK

Onze belangrijkste doelen:

  • School leuk maken voor iedereen
  • Zorgen dat de stem van de leerlingen gehoord wordt
  • Opkomen voor de leerlingen

Wat doet de leerlingenraad nog meer? De leerlingenraad zorgt ervoor dat er leuke acties plaatsvinden op school, en dat deze ook goed worden uitgevoerd. Ook zorgen wij ervoor dat leuke ideeën die leden hebben of leerlingen worden uitgevoerd.

Mag ik mijn ideeën delen ook als ik niet in de leerlingenraad zit? Ja graag, wij leerlingenraad zijn een open organisatie en horen graag van leerlingen hun ideeën. Je kan je ideeën delen met een van de leden.

Mag ik mijn problemen ook delen met de Leerlingenraad? Ja natuurlijk wij zijn ervoor de leerlingen, en helpen graag onze medeleerlingen.

Je kan je problemen bespreken met een van de leden.

Hoe kan ik contact opnemen met de LLR Poortwijk?

  • Stuur een dm via @llr_poortwijk
  • Spreek een van onze leden aan of deponeer een brief in de rode LLR box

Leerlingenraad Poortwijk 2017-2018

Menno van Diest, mavo 3 –  Voorzitter, Fleur Toes, mavo 2 – Voorzitter & Penningmeester, Julia de Haas, mavo 3 – Lid, Zara Vortman, mavo 3 – Contactpersoon conciërge, Laura Vermeulen, mavo 3 – Lid, Daisy van der Stouw, mavo 3 – Contactpersoon conciërge & reserve notulist, Bjorn Storm, mavo 2 – Actiecoördinator, Tess van Diest, mavo 2 – Sociale media/grafisch ontwerper & inkoper, Isa Hoogendam, mavo 3 – Sociale media/grafisch ontwerper & inkoper.