De leerlingenraad is een organisatie door leerlingen, voor leerlingen.
Wij houden ons voornamelijk bezig met twee doelen:
• Het opkomen voor de leerling;
• Het leven op school zo leuk mogelijk maken.
Ons motto is dan ook:
Makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker.
Wij vinden de rechten en de plichten van de leerlingen erg belangrijk. Deze zijn vastgesteld in het leerlingenstatuut, dat wij samen met het schoolbestuur hebben opgesteld. Regelmatig hebben wij vergaderingen met de directie. Ook zitten er leerlingen in de Medezeggenschapsraad. Zo komen wij op voor de leerling. De leerlingenraad staat voor jouw problemen altijd paraat. Denk je bijvoorbeeld dat je op school benadeeld wordt, kom dan naar ons toe! Wij kunnen je dan altijd helpen met het oplossen van jouw probleem als je er zelf niet zo goed uitkomt. Ook staan wij erg open voor suggesties en ideeën van leerlingen.
 
Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en acties? Volg ons op Instagram: @leerlingenraadwvo
LEERLINGENRAAD ZOOMWIJCK
Goede doelen
Elk jaar houden wij acties en dus ook dit jaar. Deze acties zijn bijvoorbeeld het verkopen van donuts, broodjes kroket en andere lekkernijen. Het geld dat wij hiermee ophalen gaat elk jaar naar een goed doel.
In het schooljaar 2016-2017 was dat de stichting ‘’Geven om Jong Leven’’. De stichting heeft tot doel het organiseren van een vakantiedag voor oncologische patiëntjes van het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam.
Ieder jaar gaat een groot aantal kankerpatiëntjes met hun ouders en broertjes en/of zusjes een dag naar de Efteling. Op deze dag gaan er ook leden van onze leerlingenraad mee. Ook financiert de stichting speciale projecten ten behoeve van deze patiëntengroep welke niet door de overheid worden gesubsidieerd en stelt zij geld beschikbaar voor een verpleegkundig consulente.
In het nieuwe schooljaar zal er overlegd worden waar de opbrengsten van dit jaar heen gaan. Dit goede doel wordt later bekend gemaakt. Heb je een suggestie voor een goed doel dat wij kunnen steunen? Laat het ons weten!
Hoe kun je de leerlingenraad bereiken?
• Stuur een berichtje op Instagram: @leerlingenraadwvo
• Spreek een van onze leden aan
• Loop langs tijdens een van onze vergaderingen: dinsdag na het zesde uur, in de LPR (leerlingparticipatieruimte) op het lesplein wiskunde.
• Locatie Poortwijk heeft een eigen leerlingenraad, informatie hierover vind je onderaan deze pagina.
Heb je een goed idee, een goede suggestie, een probleem, of wil je meer weten van de leerlingenraad? Kom naar ons toe!
Leerlingenraad Zoomwijck 2016-2017
Janessa Labeur, VWO 5 – Voorzitter; Lotte Troost, VWO 6 – Voorzitter; Britt van Daalen, VWO 6 – Penningmeester; Vivianne Streefkerk, VWO 6 – Social media beheerder; Joost Maarleveld, VWO 2 – Social media beheerder; Laura Barni, VWO 5 – Actiecoördinator; Lisa Bokhout, VWO 5 – Notulist; Berend Nieuwschepen, VWO 5 – Grafisch ontwerper; Damian Slobbe, Havo 3 – Contactpersoon Poortwijk.
Inline images 1
 

 

LEERLINGENRAAD POORTWIJK

Onze belangrijkste doelen:

  • School leuk maken voor iedereen
  • Zorgen dat de stem van de leerlingen gehoord wordt
  • Opkomen voor de leerlingen

Wat doet de leerlingenraad nog meer? De leerlingenraad zorgt ervoor dat er leuke acties plaatsvinden op school, en dat deze ook goed worden uitgevoerd. Ook zorgen wij ervoor dat leuke ideeën die leden hebben of leerlingen worden uitgevoerd.

Mag ik mijn ideeën delen ook als ik niet in de leerlingenraad zit? Ja graag, wij leerlingenraad zijn een open organisatie en horen graag van leerlingen hun ideeën. Je kan je ideeën delen met een van de leden.

Mag ik mijn problemen ook delen met de Leerlingenraad? Ja natuurlijk wij zijn ervoor de leerlingen, en helpen graag onze medeleerlingen.

Je kan je problemen bespreken met een van de leden.

Hoe kan ik contact opnemen met de LLR Poortwijk?

  • Stuur een dm via @llr_poortwijk
  • Spreek een van onze leden aan of deponeer een brief in de rode LLR box

Leerlingenraad Poortwijk 2016-2017

Menno van Diest – Voorzitter; Dan Hulstaert – Vice-voorzitter; Kaithlynn Ouwerkerk – Penningmeester; Daisy van der Stouw; Farah Bijl; Fleur Toes; Floor van der Heide; Hanan Baroudi; Julia de Haas; Laura Vermeulen; Lucia Boevé; Tine van der Lee; Zara Vortman.