De zomervakantie lonkt, maar voor de leerlingen van mavo 3 is het deze week nog hard werken. Zij zijn tot en met donderdag al aan de slag voor hun Profielwerkstuk. Dit PWS is een belangrijk lesonderdeel in de examenklas: het werkstuk moet voldoende zijn beoordeeld om het vmbo-diploma te kunnen halen.

Toch blijkt het ieder jaar weer een klus om een onderzoeksvraag/onderwerp te bedenken en daar goede deelvragen aan te koppelen. Voor de docenten van de eindexamenklassen was dat reden dit jaar voor een andere aanpak te kiezen. Drie dagen achtereen krijgen de huidige mavo 3-leerlingen steeds uitleg en informatie van verschillende docenten. De ene docent geeft uitleg over zoeken op internet, de ander behandelt het kiezen van de juiste onderzoeksvraag en weer een volgende vertelt over internationalisering. Iedere examenleerling moet bij zijn PWS namelijk ook een Engelse brief voegen die aansluit op het onderwerp.

De ruim honderd mavo 3-leerlingen hebben al duo’s gevormd waarmee ze aan het PWS gaan werken. Vandaag worden een onderwerp gekozen en deelvragen bedacht. Met deze werkwijze is het eerste begin van het PWS al gemaakt. ,,In voorgaande jaren zag je dat leerlingen in het begin van klas 4 werden overvallen door alles wat ze moesten doen voor het examen. Nu hebben ze al een start gemaakt,” noemt een van de docenten het voordeel van praktisch vooruit kijken.