De mavo-afdeling heeft een eigen vestiging in Poortwijk. Het is een kleinschalige school met een betrokken team, waar de leerling zich gekend en gezien weet. De transparante opzet van het gebouw werkt ook door in de omgang met elkaar: er is veel contact tussen docenten en leerlingen. In de brugklas staat respect centraal tijdens een extra uur drama en bewegen.

Op de mavo is veel aandacht voor internationalisering. De school heeft verschillende projecten waarbij er contact is met leeftijdgenoten in het buitenland. Dit gebeurt d.m.v. een uitwisseling, maar ook digitaal is er veel contact in het Engels. In de afgelopen jaren heeft de mavo verschillende projecten prijswinnend afgesloten, internationaal contact staat daarbij voorop.

Leerlingen die na de mavo naar de havo willen of extra uitdaging zoeken, kunnen in zeven vakken examen doen i.p.v. de verplichte zes.

Talenturen
Op de mavo volg je in de brugklas en de tweede klas talenturen. Leerlingen krijgen daarbij extra ruimte hun talent te ontdekken en ontwikkelen. Dit kan op verschillende gebieden:

  • Sportklas
  • Theater
  • Science
  • Art, Design & Media
  • Lifestyle

De sportklas op de mavo krijgt in het derde en vierde jaar een vervolg met LO2, voor de leerlingen die het talentuur Art, Design & Media volgen is er in het derde jaar de kunstklas.