Nieuw MR-lid

De oudergeleding van de Medezeggenschapraad (MR) op onze school heeft sinds kort een nieuw lid erbij: Judith van Opstal-Blom (42). Zij heeft drie kinderen die allemaal op De Willem zitten. Haar motivatie om plaats te nemen in de MR is een bijdrage leveren aan het onderwijsproces waarin leerlingen kennis vergaren en zich breed ontwikkelen.

In het dagelijks leven werkt Judith van Opstal als crisis ambulant hulpverlener bij Jeugdzorg. In haar vrije tijd is zij voorzitter van een popkoor, danst zij graag en is zij lid van de taakgroep jeugd bij atletiekvereniging Spirit. Net als de basisschool vindt zij de middelbare school een plek waar we kinderen begeleiden naar en voorbereiden op de maatschappij.

Iedere school is wettelijk verplicht een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is een belangrijk orgaan op school. De raad is onafhankelijk, nauw betrokken bij besluiten over het beleid en functioneren van de school en overlegpartner van het bevoegd gezag.

De MR bestaat uit twee geledingen: de ouder-/leerlingengeleding en de personeelsgeleding. De oudergeleding wordt gevormd door vertegenwoordigers van de ouders en leerlingen, de andere geleding bestaat uit vertegenwoordigers namens het schoolpersoneel. De MR heeft als taak de belangen van alle personeelsleden, ouders en leerlingen te behartigen.

De andere leden binnen de OMR zijn José de Jong, Petra Frieswijk en Diana Boelaars.

 

← Terug naar het nieuwsoverzicht