Afdelingen
CSG Willem van Oranje is georganiseerd in drie afdelingen:

– de onderbouw (bavo) omvat de havo-, havo/vwo- en vwo-brugklas, havo 2 en 3 en vwo 2 en 3. Ook de tto-klassen in de onderbouw maken deel uit van deze afdeling.

– de bovenbouw omvat havo 4 en 5 en vwo 4, 5 en 6. Dit heet de Tweede Fase en is de afdeling waarin leerlingen hun havo- of vwo-opleiding afronden met een diploma. In deze Tweede Fase kiezen de leerlingen een profiel. Dit zijn: Cultuur en Maatschappij (C&M), Economie en Maatschappij (E&M), Natuur en Techniek (N&T) of Natuur & Gezondheid (N&G).

– de mavo heeft vier leerjaren en biedt de theoretische leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Brugklasleerlingen met een mavo/havo-advies beginnen ook op de mavo-locatie in Poortwijk.

Pijlers
Op CSG Willem van Oranje wordt gewerkt met vijf pijlers die het onderwijs op school nog aantrekkelijker maken.

Dit zijn op havo, atheneum en gymnasium:
– tweetalig onderwijs (tto)
– Bèta-techniek
– Klassieke cultuur
– Kunst/cultuur
en:
– mavo-onderwijs met internationale oriëntatie