In de onderbouw krijgen alle leerlingen keuzebegeleiding tijdens de mentorles. In het derde jaar wordt een advieskeuzetest afgenomen en is er vakkenvoorlichting voor de havo- en vwo-leerlingen. Op de mavo wordt een beroeps-interessetest gemaakt. Naar aanleiding daarvan wordt een profiel (havo/vwo) of een vakkenpakket (mavo) gekozen.

In de bovenbouw wordt er verder gewerkt aan de studiekeuze. Deelname aan open dagen en meeloopdagen maken daar deel van uit.

De decanen kunnen leerlingen adviseren over een te kiezen profiel of studierichting. Voor ouders worden er decaanavonden gehouden. Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging; de data van de decaanavonden zijn terug te vinden in de agenda.

De decaan op locatie Zoomwijck is mevrouw R. Jacobs en op locatie Poortwijk is dit de heer M. van den Berg.