Parkeeroverlast

Op verzoek van de wijkagent in Zoomwijck vragen wij ouders die hun kind met de auto naar school brengen, om hem of haar niet vlak voor de inrit van de school af te zetten. Dit zorgt in de ochtenduren voor chaotische taferelen waardoor onveilige situaties ontstaan.

Ons verzoek is even verder door te rijden, daar uw kind af te zetten en over de buslus de straat weer uit te rijden. Het bekende ‘kiss-and-ride’-principe.

Her en der stilstaande en kerende auto’s zorgen ook voor een onveilige situatie voor de leerlingen die op de fiets naar school komen. Bovendien kunnen de bewoners van de aangrenzende wijk niet op een normale manier hun straat uitrijden. Zij hebben dit gemeld bij de politie.

Wij vragen uw medewerking aan dit verzoek. De politie houdt de situatie nauwlettend in de gaten en komt in actie als de situatie niet verbetert.

← Terug naar het nieuwsoverzicht