Serieuze gezichten vandaag in de sportzalen. Daar is de tweede helft van de ruim 250 leerlingen uit havo- en vwo 3 hard aan het werk voor het Certificaat Reanimatie en AED van de Hartstichting. De afgelopen weken hebben de leerlingen tijdens de het vak biologie praktijk- en theorielessen gevolgd. Tijdens deze zogeheten 6-Minutenles leren zij hoe te handelen bij een hartstilstand en hoe levens te redden. De Hartstichting heeft tot doel zoveel mensen op te leiden dat er binnen 6 minuten kan worden gestart met de reanimatie als iemand een hartstilstand krijgt.

Tijdens de les bewegingsonderwijs wordt het examen voor het certificaat afgenomen onder toezicht van de sportdocenten. In tweetallen laten de leerling zien of zij in staat zijn een ‘patiënt’ op de juiste manier te reanimeren en een AED aan te sluiten. Dat begint met het creëren van een veilige omgeving, daarna is het beoordelen of de patiënt buiten kennis is, hulp inschakelen, 1-1-2 bellen, zeggen dat je gaat reanimeren, reanimeren, AED inschakelen, borstcompressies aanbrengen en de aanwijzingen op de AED volgen.

Elke week krijgen ongeveer 300 Nederlanders een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Vaak in en rond het huis, op het werk of op school. De enige kans op overleven is als er snel hulp wordt geboden. De Hartstichting wil dat de overleving na een hartstilstand in heel Nederland 25 procent wordt. Dat kan alleen als er overal binnen 6 minuten wordt gereanimeerd.