Tweetalig onderwijs (tto)
CSG Willem van Oranje heeft al een groot aantal jaren ervaring met tweetalig onderwijs (tto). Als senior tto-school bieden wij tto-vwo en tto-havo.

Het besluit om tto aan te bieden, is gebaseerd op de volgende overwegingen:

– Leerlingen kunnen zich met behulp van tto beter voorbereiden op een toekomstige studie of op een carrière in een internationaal georiënteerde maatschappij.

– Er is toenemende vraag van ouders en leerlingen in Nederland naar meer internationaal georiënteerd onderwijs.

– Uit onderzoek blijkt, dat het gebruik van moderne vreemde talen als voertaal, bij andere vakken ook rendement kan opleveren.

-Tweetalig onderwijs stimuleert de cognitieve groei en het sociale bewustzijn van de leerlingen.

Onderbouw
Leerlingen die op onze school tto volgen, krijgen de eerste drie lesjaren minimaal de helft van de vakken in het Engels aangeboden. De voertaal tijdens deze lessen is Engels en ook de boeken zijn in het Engels. Het leren van de lesstof en de Engelse taal gaat al doende.

In de onderbouw worden vanaf de start de volgende vakken in het Engels gegeven: aardrijkskunde, geschiedenis, muziek, tekenen, bewegingsonderwijs, biologie, wiskunde en uiteraard Engels zelf.

Later komen daar ANW (algemene natuurwetenschappen), natuurkunde, economie, CKV (culturele en kunstzinnige vorming) en maatschappijleer bij. In veel gevallen is Engels ook de voertaal bij werkgroepen en practica.

Tto in de Tweede Fase (bovenbouw)
Vanaf klas 4 is het aantal vakken dat in het Engels wordt aangeboden geringer in verband met de profielkeuze en de voorbereiding op de examens. Het streven is wel om minimaal 25 procent van de studielast-uren in het Engels te houden. Dit gebeurt als volgt:

Havo

Vwo

Engels (op basis van 4 lesuren Engels per week) 440 520
Maatschappijleer 120 120
Bewegingsonderwijs 80 120
CKV 120 160
ANW 80
Profielwerkstuk 80 80
Engelstalige studiereis leerjaar 4 40 40
Stageperiode in leerjaar 4 (totaal minimaal 40 uur, waarvan de helft in eigen tijd)Stageperiode in leerjaar 5 (totaal 80 uur, waarvan 40 uur in eigen tijd) 40 80
P.O.’s in het Engels 20 60
MUNO 40 40
Overige internationaliseringsactiviteiten (e-mail, excursies, master classes EIO) 10 20

Het accent ligt op het profielwerkstuk dat uiteraard in het Engels wordt gedaan, op internationalisering bij de buitenlandse stage en op de examenvoorbereiding. De leerlingen bereiden zich in de Engelse lessen voor op het examen English B higher level of standard level voor tto-havo en English A Language and Literature higher level of standard level voor tto-atheneum/tto-gymnasium van het International Baccalaureate (IB). Dit is een verplicht onderdeel om een volwaardige senior tto-school te zijn, vastgesteld door het Europees Platform. Dit internationaal erkende certificaat brengt de leerlingen op het niveau van near-native speaker en heeft als groot voordeel dat het volgen van colleges aan universiteiten en hogescholen in Nederland en het buitenland, die het Engels als voertaal hebben, veel beter verloopt. De leerlingen volgen in de Tweede Fase het reguliere examenprogramma en behalen aan het eind hun havo-, atheneum- of gymnasium-diploma.

Een tto-leerling behaalt dus naast het reguliere diploma het IB certificate voor tto-havo en English A Language and Literature higher level voor tto-atheneum/tto-gymnasium.

Eisen
Tweetalig onderwijs vraagt alle jaren een extra inspanning van een leerling. Engels leren en spreken is zeker in het begin lastiger dan in het Nederlands. Doorzettingsvermogen en een goede motivatie zijn daarom erg belangrijk. Een tto-leerling moet bovendien taalvaardig zijn; Engels leren en begrijpen komt bovenop het gewone lesprogramma. Tto is voor veel leerlingen een extra uitdaging waar zij veel plezier aan beleven. Na verloop van tijd spreken zij al vloeiend Engels. Cijfers tonen bovendien aan dat tto-leerlingen bij andere vakken gemiddeld een halve punt hoger scoren.

Internationalisering
Tweetalig onderwijs beperkt zich niet alleen tot Engelstalige lessen. Deze vorm van internationalisering laat de leerlingen letterlijk en figuurlijk over de grenzen kijken. Er zijn contacten met andere landen en is er aandacht voor de cultuur en historie van Europese en (andere) Engelstalige landen. Leerlingen nemen deel aan een uitwisselingsprogramma met een school in een ander Europees land, er wordt een educatieve reis naar een Engelstalig land gemaakt en ze gaan op internationale stage. Andere Engelstalige activiteiten zijn: het bezoeken van theatervoorstellingen, musea, volgen van e-mailprojecten, speaking contests en contact onderhouden met buitenlandse bedrijven in Nederland.

De lessen worden verzorgd door native speakers, hoog opgeleide tweetalige docenten en gastsprekers.

Het tto-programma wordt gedurende de leerjaren geleidelijk opgebouwd. Ten aanzien van tto en internationalisering hanteren we de EIO standaard van het Europees Platform. In opdracht van het ministerie van OC&W begeleidt het Europees Platform alle tto-scholen en ziet het toe op de kwaliteit van het tweetalig onderwijs in Nederland.

De internationale stage is een verplicht onderdeel van het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting voor het tto-onderwijs). Deze snuffelstage omvat een periode van 7 (havo) en 14 (vwo) dagen waarin de leerling zelfstandig, in een internationale omgeving, zijn zelfredzaamheid in de Engelse taal in praktijk brengt, andere culturen ontmoet en kennis op doet. Voor meer informatie zie de onderstaande bijlagen.

Handige links tto-havo en tto-vwo

Internationale-stage-info-voor-leerling-tto-havo

Internationale-stage-info-voor-leerlingen-tto-vwo

Stageplan-tto-havo-en-tto-vwo

Criteria voor het stageplan tto-havo en tto- vwo

Reflectieverslag tto-havo en tto-vwo

Brochure problemen op je stage tto-havo en tto-vwo

Voorwaarden doorlopende reisverzekering tto-havo en tto-vwo

 

Kijk hier voor een filmpje over het IB learner profile en meer informatie over het IB-Diploma Programme vind je hier.

Ouderparticipatie
Ouders spelen een belangrijke rol bij het tto. Hun inzet en tijd wordt gevraagd bij diverse activiteiten, zoals uitwisselingsprogramma’s, excursies  en (sport)activiteiten die deels onder en deels buiten de schooltijden vallen. Van groot belang is bij voorbeeld het ‘hosten’ van uitwisselingsstudenten.

Kosten
De tto-opleiding biedt een aantal extra’s en is daardoor duurder dan het reguliere onderwijs. De kosten zitten in extra Engelstalig materiaal, excursies, theater- en museumbezoeken, uitwisselingsprogramma’s, deelname aan sportclinics, speaking contests, enz. Ook de inzet van native speakers en het onderhouden van internationale contacten brengen kosten met zich mee. De extra bijdrage is € 465,– per leerjaar in de onderbouw en € 495,– per leerjaar in de Tweede Fase. Voor een buitenlandse stage stelt de school een stimuleringspremie beschikbaar van maximaal € 170,–.

Ouders voor wie de extra kosten voor een tto-opleiding een belemmering opwerpen, kunnen de school om een regeling vragen. Zij moeten daarvoor een verzoek sturen naar rector A. Verschoor: [email protected]